In de stallen in Holland vindt u altijd een Fries naar uw smaak.

Hartelijk welkom op site van Friese paarden

The Friesians, (also Frisians) are horses being originally breed in Friesland, a province of the Netherlands. These black horses are truly a proud of the Netherlands. 

They often are named “Black Pearls” of Holland. It is not possible to confuse a Frisian with any other breed. With a black outfit and large size, Friesian horses always look very impressive.

De zwarte schoonheden, zoals je de Friezen met recht mag noemen, tonen altijd een goed verzorgd uiterlijk.

In de handelstallen worden jonge Friese paarden voorbereid voor de verkoop. Daardoor krijgen de nieuwe eigenaren een eerste klas Fries in handen. Nederlandse Friezen worden verkocht over de hele wereld.

Door de handel zwermen jaarlijks aantallen Friezen uit over landen als Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Mexico, Canada, Amerika en Rusland.

Winkelwagen